Att tänka på efter operation

Efter operationen för Barn

Efter operationen kommer barnet att övervakas i ett uppvakningsrum till dess att det är vaket och redo att åka hem. En förälder får sitta med på uppvakningsrummet.

Smärta efter operationen

Hur stor smärtan är efter operationen beror till stor del på vilken operation som utförts. Ni kommer att få ett papper med hem där det tydligt framgår hur ni ska ge smärtstillande till barnet när ni kommit hem. Där finns även telefonnummer ni kan ringa om det skulle uppstå några frågor.

Illamående efter operationen

Det är vanligt att barnet drabbas av illamående efter öron-/näsa-/halsoperationer.

Hemgång

När barnet mår bra får ni åka hem. Om barnet inte har kissat innan ni åker hem måste ni kolla att det gör det innan det lägger sig för kvällen.

Syskon

Lämna syskon hemma då ert barn behöver er fulla uppmärksamhet före och efter operationen.

Efter operationen för Vuxna

Efter operationen kommer du att övervakas i uppvakningsrummet till dess att du är vaken och redo att gå hem. Det är inte ovanligt med visst illamående efter operationen.

Smärta efter operationen

Det är inte ovanligt med smärta efter de vanligaste öron-/näsa-/halsoperationerna. Du kommer att få med dig ordinationer på smärtstillande läkemedel när du går hem efter operationen.

Hemgång

När du mår bra och känner dig redo är det dags att gå hem. Vi vill att du har sällskap med hem och gärna även första kvällen och natten hemma. Om du inte har kissat innan du går hem vill vi att du gör det innan du lägger dig på kvällen.