Att tänka på inför operation

Hälsodeklaration

Inför din operation kommer du att få fylla i en hälsodeklaration. Blanketten finns här:

Det är viktigt att du svarar på alla frågorna och att dina svar är korrekta. Skriv även upp alla mediciner du tar och lämna ett telefonnummer och e-mailadress så att vi kan nå dig om vi har några frågor.

Fasta inför operation

Ingen föda (all mat inklusive snacks och godis) 6 timmar innan operationen. Du kan få dricka klar (genomskinlig) dryck fram till 2 timmar innan operationen, inget annat.

Så hanterar du dina vanliga mediciner

Ta eventuella astmamediciner som vanligt. Ta med övriga mediciner (även inhalator) när du kommer på operationsdagen. Narkosläkaren kommer att bestämma vilka av dem du ska ta innan operation.

Om du tar blodförtunnande läkemedel

Om du tar blodförtunnande läkemedel så kan du behöva göra ett uppehåll innan operation. Till de blodförtunnande läkemedlen räknas även vissa smärtstillande läkemedel och Omega-3. Du ska diskutera med din öronläkare hur du ska göra med dem inför din operation.

Ta inte smärtstillande medel som innehåller acetylsalicylsyra t.ex. Albyl, Magnecyl och Treo 7 dagar innan operationsdagen.

Ta inte smärtstillande medel som innehåller NSAID t.ex. Ipren, Voltaren och Diklofenak 2 dygn innan operationsdagen.

Ta inga Omega3 mediciner eller andra naturläkemedel eller kosttillskott 2 veckor innan operationsdagen eftersom de kan öka risken för blödning.