Narkosinformation inför sövning – Barn

Hälsodeklaration

Innan operation behöver du fylla i en hälsodeklaration för ditt barn. Finns här: Det är viktigt att du svarar på alla frågorna och att dina svar är korrekta. Skriv upp alla mediciner ditt barn tar och lämna ett telefonnummer och gärna en e-mailadress så att vi kan nå dig om vi har några frågor.

Fasta inför operation

Ingen föda (all mat inklusive snacks och godis) 6 timmar innan operationen . Ert barn bör dricka saft eller vatten (INTE juice, mjölk eller yoghurt) fram till 2 timmar innan operationen.

Så hanterar du de mediciner som ditt barn eventuellt tar

Det är viktigt att du i hälsodeklarationen skriver upp de mediciner ditt barn tar.

Se till att ta med alla mediciner när ni kommer till oss på operationsdagen.

Om ert barn har astma skall ni ge astmamediciner minst 2 veckor innan operationsdagen även om ert barn just nu inte har besvär av astman.

Ge inga Omega3 mediciner (eller andra naturläkemedel eller kosttillskott) 2 veckor innan operationsdagen eftersom de kan öka risken för blödning.

Inför sövning

Vi vill att ditt barn har EMLA-plåster på vänster handrygg och i vänster armveck och att dessa sätts på en timme innan operationstiden. EMLA finns att köpa receptfritt på apotek och bedövar huden inför eventuella stick.

Så går sövningen till

En förälder får följa med in på operationssalen och vara med tills barnet somnat.

Vi söver ner barnet på ett av två sätt:

Vid det ena sättet håller narkosläkaren eller narkossköterskan en mask för barnets ansikte. Masken är kopplad till ett slangsystem via vilket barnet andas in en blandning av syrgas och en narkosgas. Barnet somnar efter 30 – 40 sekunder. När barnet somnat blir det ofta motoriskt oroligt. Det är normalt och inget att oroa sig över. Ofta tycker barn upp till cirka fem års ålder att det är obehagligt att ligga på operationsbordet och andas genom en mask. Det går då att starta narkosen med barnet sittande i förälderns knä.

Det andra sättet att söva ner barnet på är via en tunn plastslang insatt i en blodåder på handen eller i armvecket. Införandet av plastslangen sker på samma sätt som när man tar ett blodprov vilket betyder att man sticker igenom skinnet. Det är därför vi vill att ni sätter på barnet EMLA-plåster ca en timme innan ni kommer till oss. Narkosen inleds sedan genom att ett sömnmedel injiceras via plastslangen. Barnet somnar då på 5 – 10 sekunder.

Efter operationen

Efter operationen kommer barnet att övervakas i ett uppvakningsrum till dess att det är vaket och redo att åka hem. En förälder får sitta med på uppvakningsrummet.

Smärta efter operationen

Hur stor smärtan är efter operationen beror till stor del på vilken operation som utförts. Ni kommer att få ett papper med hem där det tydligt framgår hur ni ska ge smärtstillande till barnet när ni kommit hem. Där finns även telefonnummer ni kan ringa om det skulle uppstå några frågor.

Illamående efter operationen

Det är vanligt att barnet drabbas av illamående efter öron-/näsa-/halsoperationer.

Hemgång

När barnet mår bra får ni åka hem. Om barnet inte har kissat innan ni åker hem måste ni kolla att det gör det innan det lägger sig för kvällen.

Syskon

Lämna syskon hemma då ert barn behöver er fulla uppmärksamhet före och efter operationen.

Informera barnet

Se till att informera barnet i god tid i förväg om vilken operation som skall göras och vilket efterförlopp barnet kan vänta sig. Berätta även hur narkosen kommer att gå till och om fastan. Ett välinformerat barn är mycket lättare att hantera, både hos oss på operationsdagen och hemma i efterförloppet. 

Vi rekommenderar att Ni besöker narkoswebben för anpassad information för barn:

http://www.narkoswebben.se/

Här följer en sammanfattning av de allmänna punkterna för din operation. Särskild information för just ditt barn får du av oss.

  • Vid narkos, skall ditt barn fasta 6 timmar före operationen. Ditt barn bör dricka saft eller vatten ( INTE juice, mjölk eller yoghurt) fram till 2 timmar innan operationstiden. Det är mycket viktigt att du följer våra riktlinjer, då operationen i annat fall kan komma att ställas in.
  • Vi vill att ditt barn har EMLA-plåster på vänster handrygg och i vänster armveck (se bild) och att dessa sätts på en timme innan operationstiden. EMLA finns att köpa receptfritt på apotek och bedövar huden inför eventuella stick.
  • Blir ditt barn sjukt under veckan innan din operation, kontakta oss omedelbart. 
  • Undvik Ipren eller liknade 2 veckor före operationen. Om barnet behöver smärtstillande, ge Alvedon.
  • Omega-3 mediciner eller andra hälsokostpreparat kan leda till ökad blödningsbenägenhet varför man inte bör ge dessa mediciner 2 veckor innan.
  • Alla mediciner som ditt barn tar skall du ta med på operationsdagen. Även inhalator.
  • Ta på mjuka och sköna kläder på operationsdagen. Tag med en extra uppsättning ombyteskläder
  • Ni kommer att träffa kirurgen innan operationen.
  • Ni får recept på smärtstillande läkemedel vid behov.