Oralmotoriska besvär

  • Oralmotoriska besvär

Otydligt tal, dregling och sväljsvårigheter kan bero på stora halsmandlar, stor körtel bakom näsan eller kort tungband.

Försenad språk och talutveckling är ofta ärftlig. En legitimerad logoped bör utreda dessa barn och vid behov be en öron-, näs- och halsläkare undersöka om en operation skulle kunna hjälpa barnet. Vissa barn blir helt botade av operationen medan andra kan behöva logopedisk behandling efter operationen.

Oralmotorisk mottagning

En dag varje vecka har vi en oralmotorisk mottagning för barn som har munmotoriska svårigheter. Munmotoriska svårigheter kan vara att dregla, snarka, munandas, prata grötigt, prata sluddrigt eller att ha svårt att tugga. Överläkare Amelie Björlin  träffar barn och föräldrar tillsammans för att utreda om de munmotoriska svårigheterna beror enbart på själva motoriken eller om det finns någon anatomisk[OFB1]  förklaring till det hela.

Vi tittar noga i både öron, mun, näsa och hals för att se om det finns något anatomiskt som bidrar till barnets svårigheter, se nedan. Om man finner något som behöver opereras får man en bokad operationstid med sig innan man lämnar  mottagningen.

Munmotoriken kan påverkas av anatomin

Stora halsmandlar kan orsaka dregling, snarkning och munandning och sväljsvårigheter. Det kan också göra så att talklangen låter grötig och att man undviker ljud som man gör långt bak i munnen – K,G och NG-ljud.

Förstorad körtel bakom näsan (adenoid) kan orsaka snarkning och munandning samt täppt talklang, det vill säga att det låter som om man är förkyld.

Kort tungband kan orsaka otydligt tal, att det är omöjligt att säga R, svårigheter att tugga, dregling och bettfel, till exempel ett öppet bett.

Dregling

För små barn är det normalt att dregla. Alla barn dreglar när de får tänder och när de undersöker omvärlden genom att stoppa saker i munnen. Men om ditt barn är över 2 år och fortfarande dreglar mycket är det dags att söka hjälp.

Den vanligaste orsaken till att barn dreglar är att de har munnen öppen och inte sväljer undan sin saliv. Det kan man träna bort med övningar som stärker läppmusklerna. Ibland har barn munnen öppen eftersom de har svårt att andas genom näsan. Detta kan oftast avhjälpas med en operation för att förbättra passagen.


 [OFB1]Ta bort?

Den anatomiska förklaringen bakom sluddrigt tal, tuggsvårigheter och lättare dregling kan vara ett kort tungband. Läs mer om tungbandsklippning och tungbandsplastik.