Sjukdomar i näsa och bihålor

Upprepade bihåleoperationer

Som första åtgärd när man lider av återkommande bihåleinflammationer är att, i samband med besvär, lokalbehandla med kortison samt nässkölja med saltvattenlösning. Om dina bihålebesvär fortsätter kan en operation ibland vara lösningen.

Vanliga tecken på bihåleinflammation är en tryckande känsla i panna och kinder i samband med förkylning. Förkylningarna går inte över utan tenderar att bli långvariga trots att man behandlas med avsvällande mediciner.

Ihållande bihåleinflammation kan förekomma med eller utan näspolyper och ger förutom nästäppa ofta besvär med nedsatt luktsinne och besvär med sekretion.

Ett symtom som stärker indikationen för bihåleoperation är smärta i panna och kinder i samband med flygresor, framför allt vid landning.

En infekterad tandrot kan leda till infektion i käkbihålan på samma sida. Om du har ensidig bihåleinflammation bör du fråga din tandläkare om det finns en tandrotsinfektion i överkäken på denna sida. Om du får en synlig svullnad i kinden är det sannolikt pga en infekterad tand.

En bihåleoperation kan hjälpa mot huvudvärk och långdragna förkylningar. Däremot hjälper den inte mot täta förkylningar. Om underliggande orsak till operation är näspolyper uppnås oftast god symtomlindring även om grundsjukdomen inte alltid går att bota med kirurgi.