Halsmandlarna – Barn

Halsmandlarna utgör en del av försvaret mot infektioner, men man klarar sig utmärkt utan dem.

Det finns olika orsaker till att operera bort halsmandlarna. Hos barn är den vanligaste orsaken att halsmandlarna är så stora att de ger snarkningar, grötigt tal och ibland sväljningssvårigheter. Andra orsaker är tätt återkommande halsinfektioner (halsfluss) eller halsböld. Infektionsbenägenheten ökar inte efter operationen

Innan operationen

Gå gärna in på www.narkoswebben.se för att förbereda barnet. Läs våra instruktioner om sövning.

Operationen

Om barnet har återkommande halsinfektioner eller är äldre än 12 år skall hela halsmandlarna opereras bort (Tonsillektomi). I alla andra fall lämnar vi kvar en del av halsmandeln (Tonsillotomi) eftersom denna typ av operation ger ett lindrigare efterförlopp och mindre risker. Operationen görs i narkos. Efter operationen övervakas barnet på uppvakningsavdelningen i någon timme. Samtidigt informeras ni om hur smärtlindring skall ges när ni kommer hem. Ni får ett schema att följa.

Vad händer när vi kommer hem?

Dagarna efter operationen är det normalt att barnet har lite förhöjd kroppstemperatur. Veckan efter operationen kommer barnet att ha ont i halsen och ibland även upp åt öronen. Det är viktigt att regelbundet ta de mediciner vi ordinerat. Barnet kan ha svårt att äta. Ge därför mat som det tycker om, t.ex. glass, milkshake. Det viktigaste är att barnet äter och dricker.

Det blir en gråvit beläggning i operationsområdet och det kan lukta illa ur munnen. Efter 3-4 dagar ökar normalt smärtan och minskar sedan efter dag 7-8. I sällsynta fall kan barnet ha ont 2 veckor efter operationen.

Eventuella komplikationer

I sällsynta fall kan en blödning eller infektion uppstå efter operationen. Efterhand stöts en grå/vit beläggning på sårytorna bort och i samband med det kan det ibland uppstå en mindre blödning. Om barnet suger på en isglass kan en sådan mindre blödning ge sig. Man kan också dricka lite kallt vatten, sitta upp och ta det lugnt.

Om en blödning inte upphör eller är kraftig, skall ni kontakta oss eller uppsöka akutmottagning för öron/näsa/hals på Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Hemma från dagis eller skola

Barnet behöver vara hemma 7-10 dagar från skola eller dagis och då ha en vuxen hemma med sig. Fysisk ansträngning ska undvikas i 10 dagar efter operation.