Funktionell näsplastik

På vår klinik åtgärdas sned ytternäsa efter trauma eller vid ger funktionella besvär.

Rekonstruktion sker via sluten teknik och vi utför ej öppen näsplastik, oftast handlar det om att korrigera nässkiljevägg tillsammans med snedhet i bendelen av näsan.

Dessa ingrepp sker i narkos och liknar förloppet vid nässeptumplastik, förutom att näsan oftast är tejpad och gipsad ca 14 dagar efter operation.

Vårt avtal omfattar inte strikt kosmetiska ingrepp.