Tungbandsplastik

Om tungbandet inskränker tungans rörligheten och ger symtom så föreligger indikation för en tungbandsplastik. Läs mer om vilka besvär man kan få av ett kort tungband under fliken ”Tungbandsbesvär”.

Operationer

Ingreppet kan göras både i narkos och i lokalbedövning. Vi opererar barn i olika åldrar och utifrån mognad väljer vi bedövningsform, antigen narkos eller lokalbedövning.

Ingrepp i narkos och innebär att tungbanden ”förlängs” och sys med stygn som löses upp. 

Räkna med att stanna någon timme efter ingreppet.

Vad händer när vi kommer hem?

Efter operationen

Några dagar efter ingreppet kan barnet ha lite ont under tungan. Stygnen försvinner av sig själva på 8-14 dagar. Värk kan smärtlindras med paracetamol enligt standarddosering. Det är fritt att äta all sorts mat men det kan vara bra att ha glass hemma.

Barn

Efter 1 års ålder brukar vi vänta med operation om barnet inte har stora problem av sitt tungband. Mellan 1-3 år ålder är inte barnet motiverat eller moget för den träning av tungan som krävs för ett gott resultat.

När barnet blir omkring 3 år och slutat med napp görs oftast operationen i narkos. Ingreppet kan göras i lokalbedövning men det kräver att barnet medverkar. Vi lägger inte bedövning med spruta utan de får en liten tuss med lokalbedövning som får verka innan vi klipper. Ingreppet går inte att göra helt smärtfritt, kan jämföras med att man ”biter sig i tungan”. Det krävs att ert barn medverkar eftersom vi inte håller fast någon. Om ni vet att ert barn är rädd för nya moment är det bättre att söva barnet.

Efter 6 års ålder kan man åter klippa tungbandet i lokalbedövning. Det är då viktigt att barnet är informerat om vad som skall göras och känner sig motiverat att medverka. Om inte, rekommenderar vi att operationen görs i narkos.

Eventuella komplikationer

I mycket sällsynta fall kan en infektion eller blödning uppstå under tungan. Vid en infektion märker ni att tungan svullnar upp och barnet får svårt att svälja. Om det börjar blöda så kan man ge barnet en glass att suga på. Vid infektion eller blödning skall ni kontakta oss på mottagningen eller det telefonnummer ni fått till operatören

Sjukskrivning

Ingen sjukskrivning behövs för vuxna.

Barn behöver inte vara hemma från dagis/skola annat än på operationsdagen om barnet för övrigt mår bra, äter och dricker.